Υποστήριξη πρωτογενούς παραγωγής και διάθεσης αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας

 

Το Δ.Σ. του Κυθηραϊκού Ιδρύματος Πολιτισμού και Ανάπτυξης (Κ.Ι.Π.Α.), κατά την πρώτη συνεδρίαση στη νέα του εγκατάσταση στο Κάτω Λιβάδι, αποφάσισε ομόφωνα να καταρτίσει και να εκτελέσει κοινωφελές πρόγραμμα προαγωγής της αγροτικής πιοτικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στον βασικό σκοπό του κοινωφελούς Κυθηραϊκού Ιδρύματος ο οποίος είναι, σύμφωνα και με τον τίτλο του, η ποιοτική ανάπτυξη της κοινωνίας του νησιού μας, όπως ακριβώς και το συνεχώς εξελισσόμενο πρόγραμμα των Μονοπατιών, του οποίου η πρώτη φάση ήδη βρίσκεται στο τέλος της ολοκλήρωσης της.

Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση του ιδρυτή του Ιδρύματος Γιώργου Ι. Κασιμάτη και έχει σκοπό να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που απαιτούνται για να αναδειχθούν τα Κύθηρα ως μοναδικό ελληνικό «πράσινο νησί», που παράγει και διακινεί με αξιοπιστία στις αγορές τροφίμων τα προϊόντα του, τα οποία έχουν ήδη γενική αναγνώριση της ποιοτικής και υγιεινής τους υπεροχής.

Η ιδιότητα του Προγράμματος ως κοινωφελούς συνίσταται στο ότι θα παράσχει χωρίς οικονομικό όφελος προς τους κάθε φύσεως παραγωγούς (αγρότες, συνεταιρισμούς, ελαιοτριβεία και επιχειρήσεις επεξεργασίας προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής κ.λπ.) όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες για την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων τους ποιότητας, με μοναδικό σκοπό την
ποιοτική ανάπτυξη του νησιού αφενός με την προσφορά στον άνθρωπο ποιοτικής και υγιεινής διατροφής και αφετέρου με την οικονομική αξιοποίηση του φυσικού του πλούτου εις όφελος της κυθηραϊκής κοινωνίας.

Η εκτέλεση του Προγράμματος θα αρχίσει αμέσως με τη σύμπραξη ειδικευμένης Εταιρείας Συμβούλων και θα αρχίσει από τους πρώτους μήνες του 2020 τη λεπτομερή ενημέρωση των Κυθηρίων, αγροτών και μη, τους σκοπούς του και για τον τρόπο πραγμάτωσής τους.

Το Πρόγραμμα αυτό, με την προϋπόθεση ότι θα έχει την πραγματική στήριξη όλων των Κυθηρίων και των φίλων μας και ιδιαίτερα των κυθηρίων αγροτών και των κυθηρίων ιδιοκτητών αγροτικών κτημάτων, θα αποβεί ορόσημο για ένα καλλίτερο μέλλον του νησιού μας.

Εάν τα Κύθηρα καταστούν ένα πραγματικά «πράσινο νησί», χωρίς αμφιβολία θα προσελκύσει το ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο και θα καταστήσει περιζήτητα τα εξαιρετικής γεύσης και υψηλού βαθμού ιδιοτήτων υγείας προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος κάνει έκκληση προς όλους του Κυθηρίους και τους φίλους των Κυθήρων για ουσιαστική ηθική και υλική στήριξη του Προγράμματος.

 

Κύθηρα, 15 Δεκεμβρίου 2019